भुक्तानी संस्था लाइसेन्स

FiduLink ले कम्पनीहरू सिर्जना गर्न र अनलाइन भुक्तानी इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने प्रयासहरूमा कम्पनीहरूलाई समर्थन गर्दछ। यो इजाजतपत्रले तपाइँको प्रयोगकर्ताहरू बीच अनलाइन भुक्तानी र पैसा स्थानान्तरण सेवाहरूको प्रावधानको अधिकार दिन्छ।

वित्तीय ब्रोकरेज इजाजतपत्र

FiduLink ले कम्पनीहरूलाई कम्पनी सिर्जना गर्न र बैंकिङ र/वा वित्तीय ब्रोकरेज इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने प्रयासहरूमा समर्थन गर्दछ। यस इजाजतपत्रले तपाइँका प्रयोगकर्ताहरूलाई अनलाइन वा बैंकिङ र / वा वित्तीय उत्पादनहरूको शाखामा ब्रोकरेज सेवाहरूको प्रावधानको अधिकार दिन्छ।

शेयर बजार व्यापार लाइसेन्स

FiduLink ले कम्पनीहरू सिर्जना गर्न र वित्तीय र स्टक ट्रेडिंग इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने प्रयासहरूमा कम्पनीहरूलाई समर्थन गर्दछ। यो इजाजतपत्रले तपाइँलाई तपाइँका प्रयोगकर्ताहरूलाई अनलाइन ट्रेडिंग सेवाहरूको प्रावधानको लागि अधिकार दिन्छ।

मुद्रा विनिमय लाइसेन्स

FiduLink ले कम्पनीहरू सिर्जना गर्न र Fiduciary मुद्रा विनिमय इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने प्रयासहरूमा कम्पनीहरूलाई समर्थन गर्दछ। यो इजाजतपत्रले तपाइँलाई तपाइँका प्रयोगकर्ताहरूलाई अनलाइन मुद्रा विनिमय सेवाहरू प्रदान गर्न अधिकार दिन्छ।

इलेक्ट्रोनिक मुद्रा संस्था लाइसेन्स (EMI)

FiduLink ले कम्पनीहरूलाई कम्पनी सिर्जना गर्न र इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी संस्था (EMI) को लागि इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने प्रयासहरूमा समर्थन गर्दछ। यस इजाजतपत्रले तपाइँको प्रयोगकर्ताहरू बीच अनलाइन भुक्तानी सेवाहरू, पैसा स्थानान्तरण, भुक्तानी कार्डको प्रावधान र खाता (IBAN) को प्रावधानको अधिकार दिन्छ।

ई-वालेट आपूर्तिकर्ता लाइसेन्स

FiduLink ले कम्पनीहरू सिर्जना गर्न र अनलाइन ई-वालेट आपूर्तिकर्ताको इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने प्रयासहरूमा कम्पनीहरूलाई समर्थन गर्दछ। यो इजाजतपत्रले ई-वालेट सेवाहरूको प्रावधान र तपाइँका प्रयोगकर्ताहरू बीच डिजिटल मुद्राहरू (क्रिप्टोकरन्सीहरू) को स्थानान्तरणको अधिकार दिन्छ।

इलेक्ट्रोनिक मुद्रा विनिमय लाइसेन्स (क्रिप्टोकरन्सी)

FiduLink ले कम्पनीहरू सिर्जना गर्न र इलेक्ट्रोनिक मुद्राहरू (Cryptocurrencies) अनलाइन साट्ने इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने प्रयासहरूमा कम्पनीहरूलाई समर्थन गर्दछ। यो इजाजतपत्रले तपाइँका प्रयोगकर्ताहरूलाई अनलाइन क्रिप्टोकरेन्सी विनिमय सेवाहरूको लागि अधिकार दिन्छ।

Crowdfunding लाइसेन्स

FiduLink ले कम्पनीहरू सिर्जना गर्न र क्राउडफन्डिङ इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने प्रयासहरूमा कम्पनीहरूलाई समर्थन गर्दछ। यो इजाजतपत्रले तपाइँका प्रयोगकर्ताहरूलाई सहभागी लगानी सेवाहरूको प्रावधानको लागि अधिकार दिन्छ।

क्रेडिट लाइसेन्स

FiduLink ले कम्पनीहरू सिर्जना गर्न र मौद्रिक ऋण (क्रेडिट) प्रदान गर्न इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने प्रयासहरूमा कम्पनीहरूलाई समर्थन गर्दछ। यस इजाजतपत्रले तपाइँका प्रयोगकर्ताहरूलाई वित्तीय ऋण सेवाहरू प्रदान गर्ने अधिकार दिन्छ।

बैंकिंग इजाजतपत्र

FiduLink ले कम्पनीहरूलाई कम्पनी सिर्जना गर्न र बैंकिङ वा अनलाइन बैंकिङ इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने प्रयासहरूमा समर्थन गर्दछ। यस इजाजतपत्रले तपाइँका प्रयोगकर्ताहरूलाई सबै बैंकिङ र वित्तीय सेवाहरूको प्रावधानको अधिकार दिन्छ।

ICO लाइसेन्स

FiduLink ले कम्पनीहरू सिर्जना गर्न र ICO इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने प्रयासहरूमा कम्पनीहरूलाई समर्थन गर्दछ। यो इजाजतपत्रले ई-वालेटको आपूर्ति र तपाइँका प्रयोगकर्ताहरूलाई तपाइँको टोकन (क्रिप्टोकरेन्सी) को बिक्रीको अधिकार दिन्छ।